COMUNICAT DE PRESĂ

 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi în conformitate cu dispozitiile art. 48 alin. 1) lit. a) din Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate, a dispus prin decizia procurorului general din data de 07.12.2010 suspendarea din funcţie a învinuitei Osoianu Violeta - grefier în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, având la bază adresa din data de 06.12.2010 emisă de D.I.I.C.O.T. - Structura centrală, prin care se aduce la cunostinţă punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa.
Prin ordinul din data de 07.12.2010 emis de procurorul general al Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Iaşi, s-a dispus efectuarea cercetării prealabile împotriva acesteia, pentru verificarea conduitei profesionale şi a activităţilor care aduc atingere probităţii profesionale şi prestigiului justiţiei.

PROCUROR GENERAL,
IULIAN ISPIR