COMUNICAT DE PRESĂ

 

La data de 26.11.2010, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi Iulian Ispir a primit vizita:
- doamnei Hnatkiw Claudine, judecător al Tribunalului administrativ din Paris - Fran7a,
- domnului Fortuin Peter, vicepreşedinte al Cur7ii de Apel administrativă din Rotterdam - Olanda,
- domnului Losada Armada, judecator al Curţii de Apel administrativă din Santander - Spania.
Întâlnirea a avut drept obiect schimbul de experienţă în domeniul cooperării judiciare internaţionale, punerea în executare a mandatelor europene de arestare, transferul de proceduri penale şi jurisprudenţa CEDO.
S-a pus accent pe încrederea care trebuie să existe între instituţiile de aplicare a legii din diferitele state europene şi pe cooperarea rapidă şi eficientă în vederea aplicării legii şi punerii în executare a măsurilor dispuse de autorităţile judiciare.